Okrasné ryby
Home Kdo jsme Okrasné ryby Sortiment Fotogalerie Podmínky prodeje Kontakt Novinky

 

 

Druhy produkovaných ryb:

 

Okrasné:

Jesen zlatý (Leuciscus idus - auratus)

Jesen modrý (Leuciscus idus - coeruleus)

Jesen tygrovaný (růžovomodrý)

Jesen černý (Leuciscus idus)

Kapr koi (Cyprinus carpio koi)

Kapr zlatý (Cyprinus carpio - auratus)

Karas zlatý (Carassius auratus - auratus)

Karas bílý (Carassius auratus - albus)

Karas citron (Carassius auratus - luteus)

Sarasa (karas červenobílý - purpuroalbus)

Lín zlatý (Tinca tinca - auratus)

Lín modrý (Tinca tinca - coeruleus)

Lín bílý (Tinca tinca - albus)

Perlín zlatý (Scardinius erythrophthalmus - auratus)

Sumec zlatý (Silurus glanis - auratus)

Závojnatky

  • oranda červená, červenobílá a červenočerná

  • kaliko

  • karkulka

  • teleskopka černá, červená a kaliko

  • kometa

 

Ostatní:

Ostroretka stěhovavá (Chondrostoma nasus)

Slunečnice pestrá (Lepomis gibbosus)

Hořavka duhová (Rhodeus sericeus)

Koljuška tříostná (Gasterosteus aculeatus)

Hrouzek obecný (Gobio gobio)

Slunka obecná (Leucaspius delineatus)

Mřenka mramorovaná (Barbatula barbatula)

Střevlička východní (Pseudorasbora parva)

Karas obecný (Carassius carassius)

Plotice obecná (Rutilus rutilus)

Perlín ostrobřichý (Scardinius erythrophthalmus)

Okounek pstruhový (Micropterus salmoides)

Sumeček americký (Ictalurus nebulosus)

Amur bílý (Ctenopharyngodon idella)

Tolstolobik bílý (Hypophthalmichthys molitrix)

Okoun říční (Perca fluviatilis)

Candát obecný (Stizostedion lucioperca)

Šneci lymnaea a planorbarius

Tržní a násady - kapr obecný, lín obecný, štika obecná, sumec velký

 

Každý rok se snažíme obohatit dodávaný sortiment o další druhy.